ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Росица Иванова Христова


 

Ресор: Икономическа дейност, общинска собственост, здравеопазване, просвета, култура,  благоустройство, туризъм и спорт

  • Родена на 02.07.1961г. в с. Джурово,обл. Софийска.
  • Завършила средно образование в ПТ „Асен Златаров”- математическа паралелка гр. Ботевград.
  • Висше образование – Румъно – българска филология в гр. Букурещ - Румъния.
  • Магистър : „Социални дейности” – ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
  • Квалификация: „Европейски административни практики” в Софийски университет „Климент Охридски”.
  • Омъжена с две дъщери .

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 Стефан Борисов