ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ЕТРОПОЛСКА СТАРА ПЛАНИНА

Маршрут №1

Пътеката на традицията „Свети Атанас”

Първи вариант:

По маркирана пътека от автогарата на град Етрополе, хотел „Етрополе” „Уменска/”Благова”/ поляна”, връх „Свети Атанас”. Преход 1.30 часа.

На върха има следи от тракийска и средновековна българска култура.

Втори вариант:

От бензиностанцията „Петрол”, може и от м. „Кривола” или от „Кърчин”, по маркирана пътека се изкачва връх „Свети Атанас”. Слизането от този връх е през „Уменска /”Благова”/ поляна”. Преход 3 часа.

Трети вариант:

От бензиностанцията „Петрол”, може и от м. „Кривола” или от „Кърчин”, по маркирана пътека се изкачва връх „Свети Атанас”. Слизане от върха през „Уменска /”Благова”/ поляна”. От тази поляна източно се хваща по горски път и може да се посети етрополски манастир „Света Троица”, водопад ”Варовитец” и аязмото. Преход 4 часа.

 


 

Маршрут №2

Пътека до тракийската крепост „Чертиград”.

Първи вариант:

От село Ямна по маркирана пътека и горски път се стига до Тракийската крепост „Чертиград”. Преход 1.40 часа.

Втори вариант:

От село Брусен по маркирана пътека се стига до крепостта „Чертиград” за 4 часа.

В Близост се намира „Бенковска пещера” (пещерата, в която се е укривал Георги Бенковски през Априлското въстание)-1 час.

 


 

Маршрут №3

От автогарата на град Етрополе, хотел „Етрополе”, м. ”Суха равен”, м. ”Бабина поляна”, м. „Смесена гора”, м. „Гроба” м. „Солищата”, х. „Стражата”, връх „Кордуна” - централното било на Стара планина, от билото на изток се тръгва за х. „Свищи плаз”, а на запад прохода „Кашана”, х. „Кашана”. Преход 6 часа.

Маршрут №4

От автогарата на град Етрополе, манастира „Света Троица”, водопад „Варовитец”, аязмото, м. ”Суха равен”, водопад „Вранята вода”, къмпинг „Воденицата” и хотел „Перфект” в село Ямна. Преход 4 часа.

 


 

Маршрут №5

Екопътека „Бележката”

Северозападно от град Етрополе се намира туристически дом „Старопланинец”. По маркирана пътека се отива до параклиса „Свети Илия”, чешмата „Бележката”, м. ”Лишавия камък” и се слиза на Табашки мост в града. Преход 1.30 часа.

 


 

Маршрут №6

Северозападно от град Етрополе по асфалтиран път се стига до туристически дом „Старопланинец”, м. „Кольовото”, Било планина /връх „Маняков камък”/, х. „Рудината”, с. Бойковец, язовир „Етрополе”, м. „Ябланица”, град Етрополе. Преход 9 часа.

 


 

Маршрут 7

Екопътека на манастирите – “Свети Теодор Тирон” – “Света Троица”

От град Правец, „Манастирица”, манастира „Свети Теодор Тирон”, по маркирана пътека, през махалите: „Бърдо”, „Горунака”, „Мелна”, град Етрополе, манастира „Света Троица”. Преход 4 часа.

 


 

Маршрут №8

Обходен маршрут на Етрополската Стара Планина.

От автогарата на град Етрополе, хотел „Етрополе”, м. ”Суха равен”, м. ”Бабина поляна”, м. „Смесена гора”, м. „Гроба”, м. „Солищата”, х. „Стражата”, централното било на Стара планина, от билото на изток се тръгва на запад за прохода „Кашана”, х. „Кашана”. От там на запад по маркирана път се преминава през връх „Мургана” /близо до върха се намира х. „Мургана”/, Етрополски зъбери, връх „Говедарника”, връх „Етрополска баба”, ”Хаджийца” /около 20 мин. се намира х. „Чавдар”/, Етрополски проход, „Шиндарника”, „Въртежката”, „Равни дял”, х. „Рудината”, „Червената вода”, „Кольовото” /”Кольовите ливади”/, туристически дом „Старопланинец” и град Етрополе. Преход 20 часа.

През Етрополската планина на 22 и 23 май всяка година преминава националния поход „По стъпките на Бенковски”. Подсича се връх „Баба”, м. „Дебелия рът”, „Стайкови кошари”, „Баш Самоков”, м. „Черешовица”, „Правешки ливади”, х. „Стражата”, м. „Златичора”, горна Ямна, „Соколов зъб”. Преди да се изкачи връх „Чертиград” се свива източно и се отива на ”Бенковската пещера”, паметника на Неньо Крачунов в село Черни вит.

На територията на община Етрополе могат да се извършват и преходи до защитените природни забележителности в района. Защитените природни забележителности и местности са: „Орлов камък – Червената стена”, „Кози дол”, „Грохотака”, „Чертиград”, водопад „Варовитец”, „Беликата”, „Бачийще”, Манастир „Света Троица” и „Бенковска пещера”.