Общински транспорт

Общински транспорт

  Общинска транспортна схема в сила от 21.04.2015 г.

1. Етрополе - Брусен - Лопян - Етрополе - час на тръгване 5.30 ч. - изпълнява се целогодишно само в работни дни.

2. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване – 7.15 ч. - изпълнява се целогодишно.

3. Етрополе - Лопян – Брусен – Лопян - Етрополе - час на тръгване - 11.45 ч. - изпълнява се през периода от 01.01 до 30.06. и от 15.09. до 31.12. без петък, празнични и почивни дни.

Час на тръгване от с. Брусен 13.40 ч.

4. Етрополе - Лопян – Брусен – Лопян - Етрополе - час на тръгване – 11.45 ч. - изпълнява се през периода от 01.01 до 30.06. и от 15.09. до 31.12. само в петък.

Час на тръгване от с. Брусен 12.40 ч.

5. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване –11.45 ч. - изпълнява се през периода от 01.07. до 14.09. и всички празнични и почивни дни.

Час на тръгване от с. Брусен 12.40 ч.

6. Етрополе - Брусен - Лопян - Етрополе - час на тръгване – 17.35 ч. - изпълнява се целогодишно.

7. Етрополе - Ямна - час на тръгване 5.50 ч. - изпълнява се целогодишно, само в работни дни.

8. Етрополе - Ямна - час на тръгване 7.40 ч. - изпълнява се целогодишно, само в сряда, празнични и почивни дни.

9. Етрополе - Ямна - час на тръгване 13.35ч. - изпълнява се целогодишно.

10. Етрополе - Ямна - час на тръгване 17.40 ч. - изпълнява се целогодишно.

11. Етрополе - Бойковец - час на тръгване 6.00 ч. изпълнява се целогодишно само в работни дни.

12. Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 8.00 ч. - изпълнява се целогодишно,

     само в празнични и почивни дни.

13. Етрополе - Бойковец - час на тръгване 12.00 ч. - изпълнява се целогодишно.

14. Етрополе - Бойковец - час на тръгване 17.30 ч. - изпълнява се целогодишно.

15. Етрополе - Оселна - час на тръгване – 9.00 ч. - изпълнява се целогодишно, всяка първа и трета сряда от месеца.

16. Етрополе - Оселна - час на тръгване – 15.00 ч. - изпълнява се целогодишно, всяка първа и трета сряда от месеца.

17. Градска автобусна линия № 1 час на тръгване 6.50 ч. - изпълнява се    

       целогодишно в работни дни.