Междуградски транспорт

  В СИЛА ОТ 10.02.2016


ЕТРОПОЛЕ – ПРАВЕЦ – СОФИЯ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
6.45      6.45    6.45        6.45    6.45 6.45 -
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.30 11.30
11.30    11.30 11.30        11.30 11.30 16.30 15.20
13.35    13.35 13.35 13.35 13.35 17.30 16.30
17.30    17.30 17.30        17.30 17.30 17.30


СОФИЯ – ПРАВЕЦ – ЕТРОПОЛЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
9.30        9.30    9.30        9.30    9.30      9.30 -
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
13.30      13.30 13.30        13.30 13.30    13.30 13.30
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.30 18.15
19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30

 

ЕТРОПОЛЕ – ПРАВЕЦ – БОТЕВГРАД - ВРАЦА

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

 

ВРАЦА – БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ – ЕТРОПОЛЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15

 

ЕТРОПОЛЕ – ПЛЕВЕН

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

 

ПЛЕВЕН – ЕТРОПОЛЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

 

ЕТРОПОЛЕ – КОЗЛОДУЙ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

 

КОЗЛОДУЙ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30