ТЪРГ ДЪРВЕСИНА-2016

  • Печат

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Заповед №РД-15-100/29.02.2016 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1601

2. Тръжна документация обособобена позиция 1602

3. Тръжна документация обособобена позиция 1603

4. Тръжна документация обособобена позиция 1604