ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДЪРВЕСИНА

  • Печат

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН