ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

Заповед №РД-15-382/08.08.2014 год.

 

 

 

1. Тръжна документация обособобена позиция 1406