Възстановяване на уреди и съоръжения, вътрешен ремонт на физкултурни салони в СОУ “Хр. Ясенов”

Възстановяване на уреди и съоръжения, вътрешен ремонт на физкултурни салони в СОУ “Хр. Ясенов”

"Национална програма за съфинансиране от МОМН" Министерство на образованието, младежта и науката

Стойност: 128 660 лв. съфинансиране от страна на Общината Етрополе: 64 330 лв.

Цел: Основната цел на проекта е подобряване на средата при физкултурни занятия и спорт

Дейности:

Прочети още: Възстановяване на уреди и съоръжения, вътрешен ремонт на физкултурни салони в СОУ “Хр. Ясенов”

ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

OPAK LOGO


„ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“

Оперативна програма „Административен капацитет“

Стойност: 87 718 лв.

Цел:Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на общинско ниво с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез обучение в страната.

Дейност:

Прочети още: ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС“

Проект „Красива България“

Стойност: 269 141 лв., съфинансиране от Община Етрополе 169 559 лв.

Цел: Настоящият проект предоставя цялостно решение на проблемите на детското заведение, свързани с площадките за игра и ще създаде условия за безопасна игра.

Прочети още: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС

ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 3-ЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 3-ЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – „БОЛНИЦА“ В „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“”

Проект „Красива България“

Мярка 02-02. „Спешно подпомагане на социалните домове“

Стойност: 749 594 лв., съфинансиране от бюджета на Община Етрополе 349 610.64 лв. (46.64 %).

Цел:

-          Осигуряване на подходяща база за ефективното функциониране на социалната услуга Дом за стари хора;

-          Създаване на безопасни условия на живот за възрастните хора;

-          Планиране и провеждане на поредица от мероприятия, свързани с възрастните хора;

-          Справедливо отношение без оглед на възраст, пол, етнически произход, увреждания, независимо от приносът им в обществото;

-          Достъп до социални, юридически и други услуги, с цел защита и упражняване правата на възрастните хора, свързани със социалното подпомагане и предоставяне на качествени социални услуги

Дейности:

Прочети още: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 3-ЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2010 г.

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – ЗАКРИВАНЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ЛЪГА”

НП „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2010 г.

Стойност: 249 665 лв.

Цел:

-         Осигуряване възможност на всяко дете и ученик да получи съизмеримо покачество образование.

-         Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща наинтересите и способностите на децата и учениците.

-         Повишаване ефективността на публичните разходи за образование.

Дейности:

Прочети още: ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Страница 2 от 2