РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС“

Проект „Красива България“

Стойност: 269 141 лв., съфинансиране от Община Етрополе 169 559 лв.

Цел: Настоящият проект предоставя цялостно решение на проблемите на детското заведение, свързани с площадките за игра и ще създаде условия за безопасна игра.

Дейности:

-                 Изграждане на нови комбинирани детски площадки, съобразно възрастовите групи;

-                 Изграждане на ударопоглъщаща каучукова настилка под всяка детска площадка;

-                 Обогатяване на дървесно-храстовата растителност за засенчване на детските площадки и пясъчниците;

Очаквани резултати:

- Създаване на по-добра жизнена среда за децата;

-Повишаване на тяхното интелектуално, емоционално и социално-личностно развитие;

Статус: Приключил