ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 3-ЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 3-ЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – „БОЛНИЦА“ В „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“”

Проект „Красива България“

Мярка 02-02. „Спешно подпомагане на социалните домове“

Стойност: 749 594 лв., съфинансиране от бюджета на Община Етрополе 349 610.64 лв. (46.64 %).

Цел:

-          Осигуряване на подходяща база за ефективното функциониране на социалната услуга Дом за стари хора;

-          Създаване на безопасни условия на живот за възрастните хора;

-          Планиране и провеждане на поредица от мероприятия, свързани с възрастните хора;

-          Справедливо отношение без оглед на възраст, пол, етнически произход, увреждания, независимо от приносът им в обществото;

-          Достъп до социални, юридически и други услуги, с цел защита и упражняване правата на възрастните хора, свързани със социалното подпомагане и предоставяне на качествени социални услуги

Дейности:

 

Извършване на цялостен ремонт на помещения в сградата на старата болница с предназначение за Дом за стари хора.

Постигнати резултати:

Част от сградата на Старата болница в града е ремонтирана и е създадена напълно обновена, модерна и комфортна среда за потребителите на социалната услуга „Дом за стари хора“ в гр. Етрополе, като с това капацитетът на дома се е увеличил от 22 на 42 души.

Статус: Реализиран проект

Период на реализация: Срок на изпълнение края на 2012 г.