ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2010 г.

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – ЗАКРИВАНЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ЛЪГА”

НП „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2010 г.

Стойност: 249 665 лв.

Цел:

-         Осигуряване възможност на всяко дете и ученик да получи съизмеримо покачество образование.

-         Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща наинтересите и способностите на децата и учениците.

-         Повишаване ефективността на публичните разходи за образование.

Дейности:

 

  1. Преструктуриране на общинската образователна система към началото на учебната 2010/2011г., чрез закриване на ОУ „Васил Левски”, с. Лъга, община Етрополе и прехвърляне на активите в приемните училища - СОУ “Христо Ясенов”, гр. Етрополе и ОУ “Христо Ботев”, с. Лопян.
  1. Строително-ремонтни дейности в приемните училища :

СОУ “Христо Ясенов”, гр. Етрополе:

-         Ремонт на покрива на училището;

-         Ремонт на ученически стол – боядисване на кухненски блок;

-         Ремонт на санитарни възли;

-         Ремонт на коридори – премахване на ламперия и боядисване с латекс;

ОУ “Христо Ботев”, с. Лопян:

-         Ремонт на покрива на училището.

  1. Закупуване на обзавеждане и оборудване в приемните училища :

СОУ “Христо Ясенов”, гр. Етрополе:

-         Пекарна за кухненски блок;

-         Столове за ученически стол;

-         Оборудване с охранителни камери и поддръжка;

-         Оборудване на компютърен кабинет;

-         Оборудване на класни стаи;

-         Изграждане на пожароизвестителна система;

ОУ “Христо Ботев”, с. Лопян:

-         Перална машина.

Постигнати резултати:

Закрито е училището в с. Лъга и е реализиран ремонт и доставено оборудване в приемните училища.

Статус: Реализиран проект

Периодза реализация: Завършен през 2010 г.

 


 

12