Възстановяване на уреди и съоръжения, вътрешен ремонт на физкултурни салони в СОУ “Хр. Ясенов”

Възстановяване на уреди и съоръжения, вътрешен ремонт на физкултурни салони в СОУ “Хр. Ясенов”

"Национална програма за съфинансиране от МОМН" Министерство на образованието, младежта и науката

Стойност: 128 660 лв. съфинансиране от страна на Общината Етрополе: 64 330 лв.

Цел: Основната цел на проекта е подобряване на средата при физкултурни занятия и спорт

Дейности:

 

-          Полагане на полимерни платна с висока износоустойчивост върху пода

-          Маркировка за различните игрища

-          Подмяна на старите баскетболни кошове и табла с нови, висящи

-          Монтиране на осветителни тела

Постигнати резултати:

-          По-добра жизнена среда

-          По-надеждни уреди и съоръжения

-          Износоустойчива настилка за по-дълъг период на експлоатация

Статус: Реализиран проект

 


 

IMG 3880IMG 3881