РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

MIN FVS

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ”

Проектът се финансира от Министерството на физическото възпитание и спорта.

Стойност: 332 000 лв.

Цел:Създаване на модерен спортен комплекс за пълноценно и оптимално използване и възобновяване на спортните инициативи в района.

Дейности:

-          Поставяне на две съблекални - тип метален контейнер: за гостуващия отбор и за отбора-домакин;

-          Изграждане на две трибуни на 3 нива с капацитет 60 души. Между тях е предвидено разполагане на скамейки за резервните играчи;

-          Изграждане на парково осветление със соларни панели, което е предимство с оглед на спестяване на енергия;

-          Игрището ще бъде изградено с метална ажурна ограда;

-          Районът за достъп на публиката ще бъде застлан с тротоарни плочи- около 1930.00 кв.м. , а останалите свободни площи ще са естествено затревени.

Очаквани резултати:

-          Изграждане на футболно игрище, трибуни и съблекални;

-          Монтиране на осветление;

-          Поставяне на ограждения;

-          Полагане на изкуствена трева

Статус: Реализиран