ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА

 NDEF LOGO

 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА, СПОРТНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: СПОРТНА ЗАЛА „СТОЯН НИКОЛОВ“, НЧ “ТОДОР ПЕЕВ“, ЦДГ “ЕДЕЛВАЙС“, ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“”

Стойност: 1020212лв, съфинансиране от Община Етрополе 153 031 лв.

Цел:Подобряване на енергийните характеристики на сградите на ЦДГ „Еделвайс”, ЦДГ „Слънчице”, ЦДГ „Звънче”, НЧ „Тодор Пеев” и Спортна зала „Чавдар”, като ще се постигне икономия на енергия и ще се осигурят изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт.

Дейности:

Въвеждане на енергоефективни мерки в ЦДГ „Еделвайс”, гр. Етрополе

Предвидени дейности

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградните инсталации, включващи подмяна на радиаторите и разширителния съд;

-Въвеждане на енергоспестяващи мерки по осветлението, включващи подмяна на осветителните тела с луминесцентни тела;

- Пставяне на слънчеви колектори за топла вода

Очаквани резултати

- Годишна икономия от енергия: 255 122.74kWh

-Парично спестяване: 38 811 лв.

- Спестени емисии CO2: 126.6 тона

Въвеждане на енергоефективни мерки в ЦДГ „Слънчице”, гр. Етрополе

Предвидени дейности

-          Топлинно изолиране на външни стени

-          Топлинно изолиране на покрив

-          Въвеждане на енергоспестяващи мерки по котелната инсталация, включващи смяна на котела, автоматизация на горивния процес и подмяна на колекторите, необходимата тръбна мрежа в котелното помещение и бойлера

-          Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградните инсталации

-          Поставяне на слънчеви колектори за топла вода

Очаквани резултати

-          Годишна икономия от енергия: 275 225.5 kWh

-          Парично спестяване: 22 416 лв.

Въвеждане на енергоефективни мерки в ЦДГ „Звънче”, гр. Етрополе

Предвидени дейности

-          Топлинно изолиране на външни стени

-          Топлинно изолиране на покрив

Очаквани резултати

-          Годишна икономия от енергия: 150 217 kWh

-          Парично спестяване: 22 232 лв.

Статус: Реализиран