РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Национална програма „Осигуряване на възможност за активно стареене“

„РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ”

Национална програма „Осигуряване на възможност за активно стареене“

Стойност: 26 373,60 лв.

Цел:С този проект се цели доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Етрополе.

Дейности:

-          доставката на ежедневно приготвена храна пет пъти седмично за обяд за потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Етрополе;

Очаквани резултати:

Осигуряване на топла храна за 81 лица в общината за зимните месеци от 01.10.2012г. до 30.04.2013 г

Статус: Реализиран