КУЛТУРЕН МОСТ – БЕЛА ПАЛАНКА И ЕТРОПОЛЕ

  • Печат

LOGO BUL SURB

 


КУЛТУРЕН МОСТ – БЕЛА ПАЛАНКА И ЕТРОПОЛЕ”

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия

Приоритетна ос 2.3: Действия „От хора за хора“

Стойност: 180 500 лв., от които бюджет на НЧ Тодор Пеев-1871 - 58 500 лв.

Цел:

Стимулиране на културния диалог между община Етрополе и община Бела Паланка

Опознаване и сближаване на жителите на двете общини

Дейности:

Изработване на концепция за съвместен спектакъл;

Организиране на съвместни аматьорски и майсторски класове под формата на обмен в областта на театралната игра и народните танци в гр. Бела Паланка;

Организиране на съвместни класове за любители и напреднали под формата на обмен в гр. Етрополе. Членовете на сръбската трупа "Ремисиана", група за модерен балет, хип-хоп и танцово шоу ще имат своите общи класове и репетиции с етрополската вокална група, група "Ретро тон“ и групата по спортни танци. Други 12 сръбски ученика ще научат известни български стихотворения и съответно 12 български ученика да рецитират сръбски стихове. Предвидено е още 5 професионални художници от Сърбия да проведат уъркшоп в комплекса на манастир „Св. Троица“, където ще рисуват на тема "1700 години от приемането на християнството";

Организиране на съвместни спектакли в Етрополе и Бела Паланка.

Очаквани резултати:

Преодоляване на културните различия и социалната изолация на общностите в пограничния регион

Подпомагане на културното многообразие и диалог чрез създаването на иновативен културен продукт, който ще бъде достъпен за граждани и туристи

Повишаване на информираността относно културните и историческите ценности на двете общини

Статус: Реализиран