КОРЕКЦИЯ НА Р. ЯБЛАНИЦА – ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ О.Т.435 – 418 ДО О.Т. 520 - 521

OPRR LOGO

 


„КОРЕКЦИЯ НА Р. ЯБЛАНИЦА – ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ О.Т.435 – 418 ДО О.Т. 520 - 521”

ryb
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 4.1-04. Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини


        

Стойност: 954 948 лв., съфинансиране от Община Етрополе 47 747 лв.

Цел:

-          Предпазване на жилищните квартали в района от наводнения;

-          Прилагане устойчиви мерки за борба с наводненията и ограничаване рисковете от наводнения;

-          Намаляване до минимум риска за човешкото здраве и околната среда

Дейности:

-          Корекция коритото на някои участъци на р. Ябланица;

-          Облицовка на дъното на обособените участъци;

-          Изграждане на стоманено-ъглови подпорни стени

Очаквани резултати:

-          Коригиране коритото на р. Ябланица;

-          Изграждане на подпорна стена в определен участък, с цел избягване на наводнение.

Статус: Реализиран