ADEQUATE SOCIAL SERVICES IN EFFECTIVE TANDEM

  • Печат

LOGO BUL SURB

 

„ADEQUATE SOCIAL SERVICES IN EFFECTIVE TANDEM“ АДЕКВАТНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЕФЕКТИВЕН ТАНДЕМ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Приоритетна ос 1.1 Физическа и информационна инфраструктура

 

Стойност: 722 257.38 лв., от които бюджет на община Етрополе: 502 126.90 лв.

 

Цел:Целта на този проект е да се изгради „Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания“, като този център ще е напълно безплатен за децата със специални потребности на възраст от 3 до 18 години.

 

 

Дейности:

В центърът ще се предоставят следните видове услуги:

-          Социална интеграция;

-          Работа с роднини;

-          Организация на свободното време, отдих и развлечения;

-          Двигателна, логопедична, психологична и социална рехабилитация;

-          Трудотерапия;

-          Арттерапия;

-          Музикотерапия

 

Постигнати резултати:

Напълно е ремонтирана част от сградата на старата болница в гр. Етрополе и е изграден Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания. Изградена е обща стратегия за развитие на социалните услуги в общините Етрополе и Бела Паланка.

 

Статус: Реализиран проект

 

Периодза реализация: Срок за изпълнение 28.07.2012 г.

 


 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Strategia_Etropole_Bela_Palanka_EN.pdf)Strategia_Etropole_Bela_Palanka_EN.pdfСТРАТЕГИЯ ЕТРОПОЛЕ-БЕЛА ПЛАНКА -EN724 КБ2015-03-19 14:35
Свали този файл (Strategia_Etropole_Bela_Palanka_BG.pdf)Strategia_Etropole_Bela_Palanka_BG.pdfСТРАТЕГИЯ ЕТРОПОЛЕ-БЕЛА ПЛАНКА -BG862 КБ2015-03-19 14:35