ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА СТАРА ЗА „ХРИСТОВИЯ КРЪСТ

  • Печат

OPRR LOGO

 

„ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА СТАРА ЗА „ХРИСТОВИЯ КРЪСТ“ – РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 3.1-02. Подкрепа за развитието на туристически атракции

 

 

Стойност: 1 069 990 лв.

 

Цел:Развиване на конкурентноспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции, като по този начин ще се привлекат значителен брои туристи.

Атракцията „Етрополски Христов кръст“ е изградена от 5 църкви в град Етрополе, които са разположени във формата на християнски кръст с пресечена точка Часовниковата кула.

 

 

Дейности:

-          Реставрационно-консервационни дейности и експониране на атракцияЕтрополски Христов кръст” –реставрация, консервация и експониране на Часовниковата кула, благоустройство на прилежащите зони: градинките при кулата, при паметника на Христо Ясенов, при Историческия музей и пред ОУ „Христо Ботев”, реставриране на калдъръмената уличка „Екатерина и Цеко Костови”, изграждане на еко-пътека в близост до Манастира “Св. Троица”, включваща разнообразни съоръжения за отдих и почивка;

-          Ремонт на довеждаща инфраструктура – ул. „Хр. Ясенов“;

-          Провеждане на професионално обучение по специалността Екскурзовод.

 

Постигнати резултати:

-          Реставрирана е часовниковата кула и прилежащия терен;

-          Реставрирана е калдъръмената уличка „Екатерина и Цеко Костови“;

-          Изцяло ремонтирана е ул. „Христо Ясенов“;

-          Доставена е интерпретативна техника за вербално представяне на туристическата атракция „Етрополски Христов кръст“‘

-          Изградена е еко - пътека в близост до манастира „Св. Троица“;

-          Изработен е софтуер за вербално представяне на туристическата атракция „Етрополски Христов кръст“ на пет езика – български, английски, руски, немски и френски;

-          Професионално обучение на двама души по специалност „Екскурзовод“

 

Статус: Реализиран проект

 

Периодза реализация: 28 Декември 2010 – 28 Декември 2012 г.