ДА ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

CHOV RES LOGO

 

ДА ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА”

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“

Мярка 4.2-03. Да направим училището привлекателно за младите хора

 

Стойност:194 092лв.

 

Цел:

Общата цел, която бе поставена и се постигна с реализирането на проекта е:

Развитие на емоционалните, интелектуалните и социалните компетентности на учениците от община Етрополе като основа за тяхното активно участие в цялостния живот на училището и обществото.

 

 

Специфичните цели на проекта са:

 

-          Социализиране на деца проявяващи хиперактивно и агресивно поведение към интересни за тях дейности;

-          Разкриване и утвърждаване на човешките ценности и добродетели, чрез Българското народно творчество;

-          Създаване на умения за опазване и естетизиране на околната среда;

-          Развиване на певчески и танцувални заложби;

-          Създаване на умения за систематизиране и представяне на информация в медийното пространство;

Повишаване на активността на децата чрез провеждане на фестивали, конкурси, състезания, турнири.

 

Дейности:

Създаване и провеждане на извънкласни дейности, обособени в следните Клубове, курсове и лагери:

-          Клуб “Роден край” - Запознаване с традициите, обичаите, празниците и занаятите на всеки етнос, изучаване на типичната за Етрополе техника за боядисване на яйца – “Плескани яйца”; провеждане на часове по тъкачество на автентичен стан;

-          Клуб “Приятели на приказката и кулинарното изкуство” - Разкриване на човешките ценности в Българското народно творчество, чрез драматизиране на приказки; гостуване на разменни начала и представяне на драматизациите; издирване на традиционни рецепти и приготвяне на ястия;

-          Клуб „Обичам Природата” - Провеждане на обучения по екология, опазване на околната среда и естетизиране на училищните пространства, изграждане на екопътеки;

-    Клуб “Предай нататък” – Подготвяне наученици в гимназиален етап от сексолози и психолози с цел провеждане на презентации и беседи с останалите деца в училищата по проблемите, свързани с агресията, сексуалното поведение и наркоманиите;

-   Клуб “Пея, свиря и танцувам с удоволоствие” – Сформиране на вокални групи, хореографски групи, детски народен оркестър и провеждане на обучение;

-      Клуб “Журналистическо ателие” - Обучение в областта на журналистиката; работа с готови програмни продукти, използвани в медиите; работа в интернет; фотография;

-          Курсове по конна езда;

-          Ски курсове;

-          Зелен лагер по Програма на Отряд “Млад командос”.

-          Заключителни мероприятия – Фолклорно надпяване и надиграване, Театрални постановки, Кулинарен конкурс, Общинска изложба.

 

Постигнати резултати:

Постигнатите резултати съответстват напълно на поставените цели.

В проекта са обхванати планираните 747 ученици от всички училища на територията на общината. С част от учениците – 486 бяха проведени 2896 часа извънкласни дейности, разпределени в 6 Клуба “Роден край”, “Приятели на приказката и кулинарното изкуство”, „Обичам Природата”, “Предай нататък”, “Пея, свиря и танцувам с удоволствие”, “Журналистическо ателие”. Тези дейности бяха реализирани от учители от училищата-партньори и Професионалната гимназия, гр. Етрополе и специалисти от НЧ „Тодор Пеев”, гр. Етрополе, Градски исторически музей, Алианс Български командоси, Туристическо дружество, Конна база.

За целите на проекта бяха наети на граждански договори и бе осигурена допълнителна заетост на 80 човека:

- 7 служители към екипа за управление на проекта;

- 39 ръководители на групи;

- 3 организатори на мероприятия и спортни състезания;

- 14 възпитатели;

- 7 експерти;

- 10 съдии на турнири и жури в конкурси.

         По проекта бяха проведени: Ски курсове, Курсове по конна езда и зелен лагер “Млад командос”, обхващащи 261 деца.

Организирани бяха спортни турнири по ски, футбол, волейбол и народна топка, Общинска изложба с всичко сътворено от децата по проекта, Празник на мъдростта и красотата, Конкурс “Да сготвя без мама, да опита баба” и Фолклорно надпяване и надиграване.

Обозначени, маркирани и почистени са 3 екопътеки до местностите: Свети Атанас, Бележката и Черни дол.

По проекта са подменени подовите настилки на Актовата зала на СОУ “Христо Ясенов” и на две стаи в ОУ “Христо Ботев”, гр. Етрополе. Закупени са два фотоапарата за дейностите към Клуб “Журналистическо ателие”, 14 тамбури за организиране на Детски тамбурашки оркестър, спортни екипи за провеждане на спортни турнири, комплекти за хранене, миксери и пасатори за провеждане на кулинарни курсове и Кулинарен конкурс и са ушити носии за целите на Клуб “Приятели на приказката и кулинарното изкуство” и Клуб “Пея, свиря и танцувам с удоволствие”.

   Чрез специално подготвени от екипа за управление анкети са изследвани мнението и нагласите на ученици, учители и родители, засегнати при реализацията на проекта.

Изследвано е мнението на представителна извадка от 543 деца. Според 98.9 % от тях проведените занимания са били интересни. Едва 1.1 % смятат, че участието по проекта не е било интересно за тях. 99 % от анкетираните твърдят, че взаимоотношенията им с учителите, ръководещи дейностите са много добри до отлични. За 90 % от децата желанието да посещават училище се е повишило в резултат на участието им в проекта. Според 84 % от учениците, училището им е придобило по-приветлив вид след реализацията на дейностите по проекта. 96.5 % от анкетираните биха участвали отново в извънкласни дейности.

Изследвано е мнението на 39 учители – ръководители на групи към различните клубове по проекта. От тях 60 % са отговорили, че причината за участие в проекта е желанието им да допринесат за развитието на децата, 40 % са посочили като причина желание за реализация на идеите им. 13 % от анкетираните посочват като допълваща причина желанието да получават допълнителни доходи. Според 99% от попълнилите анкетата отношенията с учениците и колегите им от останалите училища са се подобрили и биха участвали отново в подобен проект. Почти същия брой – 99.5 % смятат, че в резултат на проекта се е подобрил външния вид на училището, в което работят.

Изследвано бе също мнението на представителна извадка от 949 родители на ученици, участници по проекта. 85 % от тях смятат, че поведението на децата им се е променило в положителна насока, в резултат от участието им по проекта. Едва според 15 % от тях не се наблюдава промяна. 98.3 % от анкетираните желаят детето им да продължи участието си в подобни извънкласни дейности.

 

Статус: Реализиран проект

 

Периодза реализация: Приключил края на Август, 2010 г.