ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

OPAK LOGO


„ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЕНЕРАТОР НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“

Оперативна програма „Административен капацитет“

Стойност: 87 718 лв.

Цел:Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на общинско ниво с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез обучение в страната.

Дейност:

-          Организация и управление;

-          Административна квалификация по програми на ИПА;

-          Обучение по информационни и комуникационни технологии;

-          Обучения по административно обслужване;

-          Обучения по ключови компоненти;

-          Визуализация и публичност

Очаквани резултати:

Организиране на обучения на служители, с цел повишаване на капацитета на Общинска администрация Етрополе.

Статус: Приключил