Подкатегории

 • Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Предмет: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
    00099-2017-0005
   
   

  КРАЕН СРОК за подаване на оферти

  ДО 17:00 ЧАСА НА 25.09.2017 Г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:30 ЧАСА НА 26.09.2017 Г.

  Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204