Какво трябва да знаем за пожарогасителя?!

Благодарение на опростения принцип на действие, ниската цена, високата успеваемост при потушаване на пожари и целенасоченото позициониране, пожарогасителите представляват един от най-популярните методи за потушаване на малки и средни пожари. Въпреки че в забързаното ежедневие рядко някой от нас се замисля за безопасността като цяло, при възникването на пожар пожарогасителят е първото нещо, което ще потърсим.

Прочети още: Какво трябва да знаем за пожарогасителя?!