ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СЪОБЩАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

  • Печат

- ДО 31 ОКТОМВРИ Е СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА ВНОСКА ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ВЪРХУ НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЕ НАЧИСЛЯВА ЛИХВА.

   ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ. ПРИКАНВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ДА ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИТЕ СИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИМ СЪБИРАНЕ.