Контакти

Общински център за информационно обслужване на гражданите

Адрес: община Етрополе, гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе

Ел. поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.за връзка: 0720/68233

Факс: 0720/65011

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

     Димитър Димитров

     Тел: 0720/68 222   факс: 0720/ 65 011

     e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

     Стефан Борисов

   Тел:   0720/68 204   факс: 0720/ 65 011


      e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

               Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

     Росица Христова

   Тел:   0720/68 227   факс: 0720/ 65 011  


    e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


СЕКРЕТАР

   Мариана Драганска

   Тел:   0720/68 224   факс: 0720/ 65 011  


e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


* Код за междуселищно набиране 0720


КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ

ТЕЛЕФОН

СТАЦИОНАРЕН

МОБИЛЕН

ТЕЛЕФОН

с.Лопян                

Цветелина Цакова

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07102/23-27

07102/23-20

 
с.Малки Искър

Марин Маринов

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07105/22-21  
с.Лъга

Николай Найденов

КМЕТ НА КМЕТСТВО

07104/23-20  
с.Брусен Иван Йорданов КМЕТ НА КМЕТСТВО

07103/22-21

 
с.Рибарица Калина Нинова КМЕТ НА КМЕТСТВО 6-22-42  
с.Ямна Детелина Николова КМЕТ НА КМЕТСТВО 07106/23-20  
с.Бойковец

Иван Гергов

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

6-22-03  
с.Оселна

Васил Василев

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

  0884 331 589

 

I.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН

   E-mail

       

ОТДЕЛ

Финансово- счетоводна дейност Бюджет и ЧР

     
Началник отдел Марийка Иванова 68 214 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. счетоводител Нели Сейменарова 68 214 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ст. експерт Счетоводство Капка Трифонова 68 213 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Човешки ресурси

Елеонора Цветанова 68 203 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мл. експерт Счетоводство Малвина Транчева 68 213 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мл. експерт Касиер Ива Георгиева 68 210 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист

Наеми и такси за административно обслужване

Ирина Иванова 68 236 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

     
Началник отдел МДТ Марин Маринов 68 245 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. експерт

МДТ

Евгения Симеонова 68 245 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт

Касиер МДТ

Валерия Иванова 68 236 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
       
ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ      
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР Калинка Величкова 68 256 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
       
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР Виолета Николова 68 256 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОТДЕЛ

Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите

     
Началник отдел Тодорка Петрова 68 243 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. експерт Гражданска регистрация и административно обслужване Росина Герасимова 68 261 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. експерт Системен администратор Иван Йотов 0885169240 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ст. експерт Административно обслужване на ОбС Валя Маринова 68 231 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мл. експерт Административно-информационно обслужване и протокол Цветина Чипева 68 222 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мл. експерт Гражданско състояние Веселка Черешовска 68 232 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Юрисконсулт Бистра Павлова 68 229 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. специалист-Гражданска регистрация и АО Пенка Иванова 68 237 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. специалист    Архив Бистра Георгиева 68 237 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. специалист Деловодство Маргарита Чипева 68 233 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. специалист Домакин Цонка Муканова 68 241 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ст. специалист КАОН- с.Брусен Стефан Николов 07103/2221  
Ст. специалист КАОН-с.Лопян Петя Николова  07102/2327  
Ст. специалист КАОН-с.М.Искър Николай Николов  07105/2221  

Изпълнител шофьор

Цветан Пушкаров 68 244  

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

Отдел

Социална политика, спорт и туризъм

Началник отдел

 Росица Иванова

68 206

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. експерт Образование, социални дейности, здравеопазване и заетост

Виолета Цветанова

68 205

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Култура,Спорт и туризъм

Десислава Лазарова

0720/ 67 335

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт  Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/ 67 335

Секретар на МКБППМН

Лазар Василев

6-22-86

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо

развитие и жилищна политика

Началник отдел

Даринка Петкова

0720/68 209

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Управление на собствеността

Илинка Райчинова

68 212

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт фирми, транспорт и общински пазари

Виктория Маринова

68 205

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

Началник отдел

инж.Мариана Петрова

68 225

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство

Силвия Хартарска

68 235

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор

Екология, устройчиво развитие и Иновация

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия Митова

68 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.специалист

кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. специалист Регистриране на проекти и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджийска

68 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист

Териториално устройство

Марина Василева

68 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Архитект на Община Етрополе

Димитър Дачев

гл.архитект

68 226

dimdacheТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

Началник отдел

Ст. експерт Проекти и инвест. Програми

Стефка Христова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Програми и проекти

Ива Димитрова

68 252

iТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Обществени поръчки, проекти и програми Проекти и финансиране

Петя Цветанова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Проекти и програми

Марина Николова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.специалист  Връзки с обществеността, информация и публичност

Йоана Матеева

68 206

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

и.д. Ръководител звено

Гл. Инспектор

Цветин Кръстев

0720/68 246

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор

Пламен Н. Петков

0720/68 246

Инспектор

Добромир Пенков

0720/68 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПМС

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

Гражданска защита

Борис Стоев

68 240

0884 331582

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обредни дейности

Николинка Иванова

68 232

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Редактор вестник „Етрополски преглед’’

Иванка Найденова

68 206

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Местно радио

Виолета Кръстева

0720/62092

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Шофьор

Валентин Фердинандов

68 244

Шофьор

Пламен И. Петков

68 244

Невъоръжена охрана

Красимир Кръстев

68 200

Оперативни Дежурни

0720/68 200

Военна отбрана

 Кирил Вутов

68 253

 

* Код за междуселищно набиране 0720

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

   E-mail

Отдел

Социална политика, спорт и туризъм

Началник отдел

 Росица Иванова

68 206

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. експерт Образование, социални дейности, здравеопазване и заетост

Виолета Цветанова

68 205

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Култура,Спорт и туризъм

Десислава Лазарова

0720/ 67 335

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт  Туристическо информационно обслужване

Цецка Александрова

 0720/ 67 335

Секретар на МКБППМН

Лазар Василев

6-22-86

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Управление на общинската собственост, икономическо

развитие и жилищна политика

Началник отдел

Даринка Петкова

0720/68 209

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор Жилищна политика и наеми

Десислава Данаилова

68 212

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Управление на собствеността

Илинка Райчинова

68 212

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт фирми, транспорт и общински пазари

Виктория Маринова

68 205

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология

Началник отдел

инж.Мариана Петрова

68 225

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор Регулация кадастър и незаконно строителство

Силвия Хартарска

68 235

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. инспектор

Екология, устройчиво развитие и Иновация

Гл. специалист Планиране, инвестиции и строителство

Юлия Митова

68 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.специалист

кадастър и регулация

Снежана Николова

68 239

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. специалист Регистриране на проекти и оперативна дейност

Христина Дочева

68 250

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист Градоустройство и архитектура

Любка Хаджийска

68 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. специалист

Териториално устройство

Марина Василева

68 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Архитект на Община Етрополе

Димитър Дачев

гл.архитект

68 226

dimdacheТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел

Европейски фондове, проекти и програми

Началник отдел

Ст. експерт Проекти и инвест. Програми

Стефка Христова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ст. експерт Програми и проекти

Ива Димитрова

68 252

iТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Обществени поръчки, проекти и програми Проекти и финансиране

Петя Цветанова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Проекти и програми

Марина Николова

68 252

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт Проекти и програми

Венцислава Василева

68 207

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.специалист  Връзки с обществеността, информация и публичност

Йоана Матеева

68 206

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.