Съобщение ГРАО

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за справки в избирателните списъци  е активен.

Сайта е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections

Чрез сайта може:

- Да се прави справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване за Народно събрание.

- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата за гласуване