РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ ОБЯВЯВА ДВЕ ВАКАНТИ ДЛЪЖНОСТИ

  • Печат

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, е обявен конкурс за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Районно управление – Етрополе обявява две вакантни длъжности в Група „Охранителна полиция“:

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

-полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

За повече информация може да посетите сайта на www.mvr.bg