Във връзка предстоящата Архангеловата задушница на 04.11.2017 година

Във връзка предстоящата Архангеловата задушница на 04.11.2017 година, приканваме гражданите на Етрополска община да почистят гробовете на своите близки в Стария и Новия гробищен парк да съберат и поставят на определените места отпадъците.

         ОбщинаEтрополе ще организира извозването на отпадъците и почистване на зелените площи, алеите и пътеките в гробищните паркове.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ