АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административните услуги, които община Етрополе извършва, се предоставят от Общински център за информационно обслужване на гражданите.

Общински център за информационно обслужване на гражданите

Адрес: община Етрополе, гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе

Ел. поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.за връзка: 0720/680233

Факс: 0720/65011

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване


Начини на заявяване на административните услуги:

 

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Общински център за информационно обслужване на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 0720/65011;
 • по електронен път на електронна поща при условията на Наредбата за електронните административни услуги.;

При заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Общински център за информационно обслужване на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 •    като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 •    като вътрешна куриерска пратка;
 •    като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

 • На гише „Каса“ в Общински център за информационно обслужване на гражданите;
 • По банкова сметка:

IBAN: BG73CECB97908443120302

BIC: CECBBGSF

Банка: "Централна Кооперативна Банка" АД.


Административния регистър:   http://iisda.government.bg/