Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината-2016

  • Печат

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 29.02.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2016 г.