ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА

  • Печат

NDEF LOGO

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ЕТРОПОЛЕ – С ВКЛЮЧЕНИ 3 СГРАДИ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ, МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД, ЦДЯ „ПАТИЛАНЦИ“, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, НАХОДЯЩА СЕ УПИ 17, КВ. 197, ГР. ЕТРОПОЛЕ“

Мярка „Национална схема за зелени инвестиции“

Стойност: 2 336 811 лв.

Цел: Да подпомогне устойчивото местно развитие, чрез реализацията на инвестиция в образователната, спортната, административната и културната инфраструктура на Община Етрополе, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 7 обществени сгради на територията на гр.Етрополе

Дейности:

 

-         Топлинно изолиране на външни стени

-         Топлинно изолиране на покрив

-         Топлинно изолиране на под

-         Подмяна на стара дограма с дограма PVC, със стъклопакет;

-         Подмяна на котелна инсталация и радиатори

-         Подмяна на всички необходими осветителни тела с луминесцентни осветителни тела

-         Поставяне на слънчеви колектори за топла вода

-         Автоматично управление - Въвеждане на система за контролиране на топлоподаването и контрол на температурата на водата.

Очаквани резултати:

Подобряване на енергийните характеристики на сградите, като ще се постигне икономия на енергия и ще се осигурят изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт.

Статус: В период на оценка

Период за реализация:Подаден на първи етап на оценка.