РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР

  • Печат

LOGO SELSK RAIN 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР” С ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони “

 

Стойност: 5 590 000 лв.

 

Цел:

Подобряване материалната база на стадион „Чавдар”, съгласно изискванията на УЕФА, при което стадионът ще получи всички сертификати за провеждане на състезания от републикански и международен мащаб и ще предлага по-добри условия за спорт на гражданите на община Етрополе и спортните клубове.

 

 

Дейности:

  1. Изграждане на тренировъчно футболно игрище с изкуствено покритие – Размер на игралното поле 68/105 м. в северната част на стадиона. Игрището ще бъде покрито с надувна конструкция тип „Балон”, оборудвана с отоплителна и въздухообменна система и осветление.
  2. Изграждане на футболен терен с естествено покритие – Размер на игралното поле 68/105 м. - съществуващият затревен футболен терен ще се измести максимално в южна посока, така че в северната част на стадиона да се помести тренировъчно футболно игрище с изкуствено покритие.
  3. Изграждане на трибуни (западна и източна) – трибуните са с600 седящи места. На всяка от трибуните са проектирани по 4 вход/изхода поемащи пропорционален брой зрители. Под двете трибуни са проектирани следните помещения:

- Западна трибуна - лекарски кабинет, офис за полиция и пожарна, фитнес зала, зала за пресконференции и пресклуб, нормативен брой тоалетни.

- Източна трибуна - помещение за фен клуб и спортна зала, пригодена за лица с увреждания, оборудвана с тенис маси, фитнес уреди, шведски стени, поле за лечебна физкултура с необходимите уреди за различните групи инвалидност, съблекални, душ-тоалетна и стая за почивка. Тук е проектиран и лекарски кабинет, специализиран за работа с инвалиди. Спортната зала за хора с увреждания ще бъде достъпна за всички граждани на Община Етрополе, което ще позволи на хората с увреждания да се интегрират лесно в реална среда.

  1. Изграждане на козирки с осветление – На трибуните са проектирани козирки от метална конструкция, осигуряваща пълно покритие на местата за зрители. На металната конструкция ще се монтира окачен таван с осветление за зрители. Осветлението ще е с височина 20 м. съобразено с нормите на УЕФА за игра и телевизионни предавания.
  2. Паркинг – 146 паркови места.

 

Очаквани резултати:

Подобряване материалната база на стадион „Чавдар“ съгласно изискванията на УЕФА при което стадионът ще получи всички сертификати за провеждане на състезания от републикански и международен мащаб и ще предлага по-добри условия за спорт на гражданите на община Етрополе и спортните клубове.

 

Статус: В процес на реализация

 

Периодза реализация:19 Ноември 2012 г – м. Май, 2015 г.