ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА, АПОСТОЛИТЕ И ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

  • Печат

OPRR LOGO

ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА, АПОСТОЛИТЕ И ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СЪРЦЕТО НА СТАРА ПЛАНИНА – РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ОБЩИНИТЕ ЕТРОПОЛЕ, ПРАВЕЦ И ТЕТЕВЕН ”

 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

 Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите”

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

 

Стойност:499 914 лв., съфинансиране от Община Етрополе:7 621 лв. задължително съфинансиране + 17 544 лв. допълнително съфинансиране

 Цел:

 - Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона на общините Етрополе-Правец-Тетевен туристически продукти

- Повишаване на пазарното разнообразие и по-ефективното ползване на туристическия потенциал във вътрешността на страната

- Подобряване на маркетинга и нивото на информираност в полето на туризма

- Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой на територията на трите общини

 

 

Дейности

1.Разработване на тематични туристически пакети:

 -Религиозен туризъм

-По следите на апостолите

-Древни цивилизации

-Екотуризъм

 2.Изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали и реклама в медиите. Дейността включва:

 

-Изработване на триезичен луксозен рекламен каталог на регионалния туристически продукт "По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизаци в сърцето на Стара планина

-Изработване на триезична имиджова брошура с нестандартна форма

-Изработване на туристическа карта с подробно представяне на съществуващите атракции на територията на целевата дестинация

-Изработване на джобен туристически пътеводител на три езика

-Изработване на триизмерни картички с променящ се образ

-Изработване на умалени модели на три водещи туристически атракции

-Изработване на рекламен мултимедиен промоционален продукт, включващ филмов материал, анимация и музика

-Изработване на интерактивен интернет сайт за представяне на туристическия продукт и дестинацията

-Изработване на аудио реклама и излъчването й в ефир с регионален обхват извън целевата територия

-Изработване на рекламен видео клип и излъчването му в програмата на местни и регионални на кабелни оператори и национален ефир на Република България

 

3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири. Дейността включва представянето на регионалния туристически продукт на следните туристически форуми:

 

-Международна туристическа борса (МТБ)„Културен туризъм”, Велико Търново

-Черноморски туристически форум (ЧТФ) "Варна"

-Регионална контактна туристическа борса (РКТБ) „По пътя наслънцето

-Международна туристическа борса (МТБ) „Ваканция”, София

-Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене (ФУТЗХ) „Зелени дни”, София

-MoscowInternationalTravel&TourismМIТТ - Москва, Русия

-TargudeturismalRomanieiTTRБукурещ, Румъния

 

4. Организиране на специализирани посещения и пътувания на туристическата дестинация Етрополе-Тетевен-Правец. В рамките на дейността ще се проведат:

-Организирано 3-дневно експедиентско пътуване за представители на водещи международни туристически агенции и туроператори

-Организирано посещение на дестинацията за водещи български пътнически агенти и туроператори

-Организирано посещение на дестинацията от автори на пътеводители, журналисти и представители на туристически форуми

 Очаквани резултати:

 

-Нарастване на броя на туристите и продължителността на техния престой в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;

-Нарастване на доходите на местното население от продажбата на новия туристически продукт и пакети;

-Постепенно увеличаване на брой на заетите в туризма;

-Нарастване на брутния вътрешен продукт, създаван в туризма на регионално ниво;

-Нарастване и трайно присъствие на наши и чужди туроператори и агенти в реализацияна регионалния туристически продукт

 

Статус: В процес на реализация

Периодза реализация: 26 Септември 2012 г. – 26 Септември 2014 г.