ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ В ГРАД ЕТРОПОЛЕ И ГРАД БЕЛА ПАЛАНКА

  • Печат

logo transgr

 

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ В ГРАД ЕТРОПОЛЕ И ГРАД БЕЛА ПАЛАНКА”

 

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия

 

Приоритетна ос 1.1: Физическа и информационна инфраструктура

 

Стойност:1 945 000 лв., от които бюджет на Община Етрополе - 850 000 лв.

 

Цел:

  1. Облагородяване на градските зелени системи и места за отдих в двете общини
  2. Осигуряване на подходяща градска инфраструктура за спортни и развлекателни дейности
  3. Стимулиране на активния и здравословен начин на живот на местните граждани, гости и туристи

 

 

Дейности:

 

  1. Облагородавяне на парк Езерото” в гр. Етрополе, включващо изграждането на:

¡       Езеро с възможност за атракционноползване от децакато водно-увеселителен център с надуваеми лодки и топки;

¡       Кафе за посетители на парка, с изгледкъмезерото и планината;

¡       Детски площадки в непосредственнаблизост до кафето;

¡       Алейна мрежа;

¡       Парковиелементи – градинскачешма, пейкиикошчета за отпадъци;

¡       Парково осветление;

¡       Озеленяване.

 

  1. Възстановяване на парк „Баница” в гр. Бела Паланка, включващо:

 

¡       Укрепване на канала имостовете над него;

¡       Изграждане на пешеходни и велоалеи;

¡       Изграждане на детски площадки;

¡       Изграждане на басейн и спортни площадки за баскетбол, хандбал, тенис и волейбол;

¡       Озеленяване.

 

Очаквани резултати:

 

  1. Подобряване имиджа на гр. Етрополе и гр. Бела Паланка
  2. Подобряване качеството на живот в двете общини
  3. Заздравяване на добрите взаимоотношения между двата града

 Статус: В процес на реализация

 

Период за реализация:21 Януари 2013 г. – 21 Януари 2015 г.