МЕМОРИАЛЕН ПАРК

  • Печат

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „МЕМОРИАЛЕН ПАРК““

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Стойност: 391 130 лв.

Цел: Подобряване качеството на животи привлекателността на град Етрополе, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите в една от основните зелени зони на града.

Дейности:

-                               Подмяна на пешеходната настилка;

-                               Изграждане на площадки за наблюдение и монтиране на беседки с увивна растителност;

-                               Обособяване на алея за джогинг;

-                               Изграждане на комбинирани детски площадки за различна възраст върху ударопоглъщаща каучукова настилка;

-                               Спортна площадка за деца и възрастни, включваща фитнес съоръжения на открито за различни мускулни групи;

-                               Обогатяване на дървесно-храстовата растителност за по-добро засенчване на детските площадки и естетичен вид;

-                               Цялостно подновяване на парковото осветление;

-                               Обособяване на места за паметници по протежение на алеята за джогинг и разходки;

Очаквани резултати:

Облагородяване на Мемориален парк, Етрополе, чрез създаване на условия за спорт, отдих и игра за децата.

Статус: В процес на реализация