Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе

LOGO SELSK RAIN

 


 

Проект:

Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на

община Етрополе”

        

Стойност на проекта: 5 375 378лв.

Срок за изпълнение:30 месеца

 

Необходимост от проекта:Пътната мрежа Етрополе-Бойковец и Малки Искър-Лопян се нуждае от рехабилитация. Асфалтобетоновата настилка на места е износена и с концентрация на дупки и пукнатини. Сигнализацията с пътни знаци и маркировка няма, поради което се налага актуализация и допълване с нови знаци.

 

Съществуващата водопроводна мрежа на с. Бойковец и с. Рибарица е от азбестоциментови тръби. Получават се чести аварии, загубите от течове са около 40%, което е много повече от допустимите по норма 20%. Азбестоциментовите тръби са спряни от производство, което пък от своя страна води до невъзможност за отстраняване на повредите. Необходима е бърза намеса за реконструкцията на водопровода в селата.

Целта на проекта еподобряване на пътната и водопреносната мрежа в община Етрополе с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на движението по пътищата Етрополе-Бойковец и Малки Искър-Лопян, повишаване качеството на питейната вода и намаляване на авариите по водопровода в селата Рибарица и Бойковец.

Проектът включва следните обекти: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Рибарица и с. Бойковец – главни клонове, рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Лопян и гр. Етрополе – с. Бойковецс подобект: Укрепване на свлачището при 7-ми км. от пътя.

Основни дейности по проекта:

Обект: Рехабилитация на път с. Малки Искър - с. Лопян:

Пътната отсечка е с дължина 2.767 км. Започва от края на с. Малки Искър и завършва при табелата в началото на с. Лопян. Предвижда се полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. и изграждане на площадка за разминаване и почивка, приспособена за хора с увреждания.

Обект: Рехабилитация на път гр. Етрополе - с. Бойковец с подобект: Укрепване на свлачището при 7-ми км. от пътя:

Пътната отсечка ще бъде рехабилитирана в 2 участъка:

І-ви участък – от края на гр. Етрополе до „Полигона”

ІІ-ри участък – от кръстовището за Синия вир до началото на с. Бойковец

Общата дължина на двата участъка е 3.136 км. Предвижда се полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см. и изграждане на площадка за разминаване и почивка, приспособена за хора с увреждания.

Обект: Водопровод с. Рибарица – главни клонове:

Ще бъдат подменени главните водопроводни клонове в цялото село. Трасето на новопроектирания водопровод е предвидено да се положи от страната на сега съществуващия водопровод, като изграждането му ще става на участъци от осово кръстовище до осово кръстовище. Предвижда се стария водопровод да се демонтира.

Обект: Водопровод с. Бойковец – главни клонове:

Ще бъдат подменени главните водопроводни клонове в цялото село. Трасето на новопроектирания водопровод е предвидено да се положи от страната на сега съществуващия водопровод, като изграждането му ще става на участъци от осово кръстовище до осово кръстовище. Предвижда се стария водопровод да се демонтира.

Статус: В процес на реализация