Манастир "Света Троица"

  Picture 003

Манастир "Света Троица"

Етрополе и манастирът „Света Троица”

        www.etropolskimanastir.etropolebg.com

         На 5 км източно от Етрополе, по северните склонове на старопланинския Черни връх, върху бигорна скала се извисява един от най - красивите български манастири - Етрополският манастир „Света Троица”, известен още с името „Варовитец”.

   Икономическото благосъстояние на будните и горди балканджии, стопанският възход на Етрополе като важен рударски център, са предпоставка през ХVІ в. – ХVІІ в. в града и в манастира „Света Троица” да възникне и процъфти Етрополската книжовна и калиграфско – художествена школа, която няма аналог по българските земи през тази епоха. Интензивният живот, който е кипял в Етрополската котловина през ХVІ в. - ХІХ в. създава условия за широко развитие на книжовността и просветата.

Прочети още: Манастир "Света Троица"

Исторически музей

Picture 005

И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й

 гр. Е Т Р О П О Л Е

 

Историческият музей в гр. Етрополе е открит на 7. ХІІ. 1958 год. в сградата на бившето Килийно училище в двора на църквата „Свети Георги”. На 30. ХІІ. 1968 г. в реставрираната сграда на бившия Конак се открива нова експозиция на музея. Настоящата експозиция на Исторически музей – гр. Етрополе е изцяло обновена през 1992 г.

Сградата на бившия Конак е строена през 1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко и е архитектурен паметник на културата.

Прочети още: Исторически музей

ТРАКИЙСКИ КРЕПОСТИ

СВЕТИ АТАНАС

SV Atanas
През 2011 и 2012 г. бяха направени археологически разкопки на останките на тракийско селище “Свети Атанас”.

В периода на 12 юни-12 юли 2011 г. в изпълнение на спечелен проект „Традициите в крак с времето” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с партньори Исторически музей гр. Етрополе и СОУ „Христо Ясенов” бе поставено началото на археологическото проучване в местността „Свети Атанас” край град Етрополе, прочута най-вече с празника, провеждан ежегодно в края на месец януари. Разкритите археологически структури и откритите находки от обекта през миналата година доказват, че местността е била обитавана активно през Късната Античност (4-6 в.), когато там е било изградено укрепено селище.

       

Прочети още: ТРАКИЙСКИ КРЕПОСТИ

Часовникова кула

 ЧАСОВНИКОВА КУЛА

 chas.kula
Часовниковата кула в гр. Етрополе е една от най-старите в България. Тя е изградена през 1710 г. от майстор Тодор. Първоначално е строена като наблюдателна и отбранителна кула, за което може да се съди от начина на строеж и оставените отвори / мазгали / на трите и страни. Иззидана е от речен камък и бигор. Общата височина на кулата е 20 м. Тялото и се разпределя на три части. Долното каменно тяло е разделено на 14 хоризонтални пояса с дъбови греди, т.нар. сантрачи, характерни за тогавашните строежи. Вътрешно има изградена дървена стълба с две площадки. На западната страна на долното тяло се намира каменен циферблат на часовник с надпис, на който е отбелязана годината на строежа на кулата – 1710 година.

    

Прочети още: Часовникова кула

Възрожденски къщи

АРНАУДОВАТА КЪЩА

arnud kusta
В “Арнаудовата къща” се помещава етнографската експозиция на Историческия музей.

В западната част на града в махала “ Зольовец “ се намира къщата на етрополския търговец и кожар Николчо Арнаудов. Предполага се , че къщата е строена около 1850 – 60 г. Архитектурата на къщата е характерна за Етрополе от края на Възраждането. Къщата е двуетажна с широк чардак и издаден напред кьошк. Приземния етаж е бил кожарска работилница и помещения за добитък.

        

Прочети още: Възрожденски къщи

Страница 1 от 3