ТЪРГ ДЪРВЕСИНА ВТОРИ

  • Печат

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 Заповед №РД-15-066/10.03.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1402

2. Тръжна документация обособобена позиция 1403