ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

 Заповед №РД-15-043/13.02.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1401

2. Тръжна документация обособобена позиция 1402

3. Тръжна документация обособобена позиция 1403