ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДЪРВЕСИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН