Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”


Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Автобиография;

Мотивационно писмо, което да съдържа вашето виждане за развитие на местната ромска общност, както и дейностите, необходими за това;

-          Копие от диплома за завършено средно образование;

-          Препоръка от местна или друга организация или институция, показваща досегашната Ви дейност за развитие на ромската общност, е предимство.

      

       Образец на заявлението се получава в Информационния център за обслужване на граждани на Община Етрополе или може да изтеглите от обявлението.

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено минимум средно образование;

-          Принадлежност към ромската общност;

-          Владеене на ромски език;

-          Организационни и комуникативни умения;

-          Умения и желание да работи за развитието на ромската общност;

-          Да има влияние и контакти сред местната ромска общност.

Подбор на кандидатите - на два етапа (в един ден):

Iетап: провеждане на подбор по документи;

II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на Iетап;

За датата на подбора кандидатите ще бъдат уведомени по телефона.

Краен срок за подаване на документи: 22.01.2015 г.

Документите се подават в Информационния център за обслужване на граждани на партера в сградата на Община Етрополе

Кратко описание на длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”

     Организиране на събития в общността; разпространение на информация и информационни материали; организиране на кампании за превенция на отпадането на деца от училище, превенция на ранните бракове, превенция на изоставянето в институции; предоставяне на услуги в общността. Работа с ромски родители, младежи и жени за организиране на техни клубове, предоставяне на индивидуална помощ и консултации при взаимодействие с институциите.

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе