РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

MIN FVS

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ”

Проектът се финансира от Министерството на физическото възпитание и спорта.

Стойност: 332 000 лв.

Цел:Създаване на модерен спортен комплекс за пълноценно и оптимално използване и възобновяване на спортните инициативи в района.

Дейности:

Прочети още: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ

OPRR LOGO

 

„РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Мярка 4.1-03. Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини

 

Стойност:822 960,60 лв., съфинансиране от страна на Община Етрополе: 123 444лв.

 

Цел:

 Подпомагане на устойчивото местно развитие, чрез реализация на инвестиция в образователната инфраструктура на Община Етрополе и за въвеждане на мерки за енергийнаефективност в сградата на СОУ „Христо Ясенов”.

 

Прочети още: РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА

 NDEF LOGO

 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА, СПОРТНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: СПОРТНА ЗАЛА „СТОЯН НИКОЛОВ“, НЧ “ТОДОР ПЕЕВ“, ЦДГ “ЕДЕЛВАЙС“, ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“”

Стойност: 1020212лв, съфинансиране от Община Етрополе 153 031 лв.

Цел:Подобряване на енергийните характеристики на сградите на ЦДГ „Еделвайс”, ЦДГ „Слънчице”, ЦДГ „Звънче”, НЧ „Тодор Пеев” и Спортна зала „Чавдар”, като ще се постигне икономия на енергия и ще се осигурят изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт.

Дейности:

Прочети още: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА

РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Национална програма „Осигуряване на възможност за активно стареене“

„РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ”

Национална програма „Осигуряване на възможност за активно стареене“

Стойност: 26 373,60 лв.

Цел:С този проект се цели доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Етрополе.

Прочети още: РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

КУЛТУРЕН МОСТ – БЕЛА ПАЛАНКА И ЕТРОПОЛЕ

LOGO BUL SURB

 


КУЛТУРЕН МОСТ – БЕЛА ПАЛАНКА И ЕТРОПОЛЕ”

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия

Приоритетна ос 2.3: Действия „От хора за хора“

Стойност: 180 500 лв., от които бюджет на НЧ Тодор Пеев-1871 - 58 500 лв.

Цел:

Стимулиране на културния диалог между община Етрополе и община Бела Паланка

Опознаване и сближаване на жителите на двете общини

Дейности:

Прочети още: КУЛТУРЕН МОСТ – БЕЛА ПАЛАНКА И ЕТРОПОЛЕ

КОРЕКЦИЯ НА Р. ЯБЛАНИЦА – ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ О.Т.435 – 418 ДО О.Т. 520 - 521

OPRR LOGO

 


„КОРЕКЦИЯ НА Р. ЯБЛАНИЦА – ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ О.Т.435 – 418 ДО О.Т. 520 - 521”

ryb
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 4.1-04. Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини


        

Стойност: 954 948 лв., съфинансиране от Община Етрополе 47 747 лв.

Цел:

Прочети още: КОРЕКЦИЯ НА Р. ЯБЛАНИЦА – ГР. ЕТРОПОЛЕ ОТ О.Т.435 – 418 ДО О.Т. 520 - 521

ADEQUATE SOCIAL SERVICES IN EFFECTIVE TANDEM

LOGO BUL SURB

 

„ADEQUATE SOCIAL SERVICES IN EFFECTIVE TANDEM“ АДЕКВАТНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЕФЕКТИВЕН ТАНДЕМ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Приоритетна ос 1.1 Физическа и информационна инфраструктура

 

Стойност: 722 257.38 лв., от които бюджет на община Етрополе: 502 126.90 лв.

 

Цел:Целта на този проект е да се изгради „Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания“, като този център ще е напълно безплатен за децата със специални потребности на възраст от 3 до 18 години.

 

Прочети още: ADEQUATE SOCIAL SERVICES IN EFFECTIVE TANDEM

ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА СТАРА ЗА „ХРИСТОВИЯ КРЪСТ

OPRR LOGO

 

„ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА СТАРА ЗА „ХРИСТОВИЯ КРЪСТ“ – РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 3.1-02. Подкрепа за развитието на туристически атракции

 

 

Стойност: 1 069 990 лв.

 

Цел:Развиване на конкурентноспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции, като по този начин ще се привлекат значителен брои туристи.

Атракцията „Етрополски Христов кръст“ е изградена от 5 църкви в град Етрополе, които са разположени във формата на християнски кръст с пресечена точка Часовниковата кула.

 

Прочети още: ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА СТАРА ЗА „ХРИСТОВИЯ КРЪСТ

ДА ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

CHOV RES LOGO

 

ДА ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА”

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“

Мярка 4.2-03. Да направим училището привлекателно за младите хора

 

Стойност:194 092лв.

 

Цел:

Общата цел, която бе поставена и се постигна с реализирането на проекта е:

Развитие на емоционалните, интелектуалните и социалните компетентности на учениците от община Етрополе като основа за тяхното активно участие в цялостния живот на училището и обществото.

 

Прочети още: ДА ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

LOGO OKSREDA


 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците

Бенефициент: Община Ботевград

Партньори: Общините Етрополе и Правец

Стойност: 14 489 450 лв.

Цел: Създаване на регионално депо за общините Ботевград, Етрополе и Правец, отговарящо на изискванията на националното и европейското законодателство.

Постигнати резултати:

Прочети още: ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Страница 1 от 2