Пазарна консултация 2

  • Печат

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7 „Основни услуги в обновяването на селата в селските райони" с проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Етрополе" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение РД-04-08-30.pdf)Решение РД-04-08-30.pdfРЕШЕНИЕ592 КБ2017-07-19 09:52
Свали този файл (Рехабилитация пътища.zip)Рехабилитация пътища.zipТРИ ОФЕРТИ5612 КБ2017-07-04 16:15
Свали този файл (pazarna konsultaciq.pdf)pazarna konsultaciq.pdf 3560 КБ2017-02-20 08:43