Отчета за дейността на Общинския съвет - Етрополе и неговите комисии за периода 12.11.2015-30.06.2016 г.

Във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация публикувам Отчета за дейността на Общинския съвет - Етрополе и неговите комисии за периода 12.11.2015-30.06.2016 г.

Председател на Общинския съвет - Етрополе: Марин Маринов