ПОКАНА

OPAK LOGO


 

ПОКАНА

     Уважаеми жители и гости на град Етрополе,

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, Договор № 13-13-152/01.11.2013 г.

Прочети още: ПОКАНА

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

OPAK LOGO


 

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

         Днес, 22 юли 2014 година във връзка с изпълнението на проект ,,Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики‘‘ и разработването на Общински план за развитие 2014-2020 година се проведе Обществено обсъждане на проект на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Прочети още: ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

ПОКАНА

OPAK LOGO


 

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на

Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 22.07.2014 г. (вторник) от 17:30 часав Мултифункционалната зала на Община Етрополе ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Прочети още: ПОКАНА

П О К А Н А

OPAK LOGO


 

П О К А Н А

за участие в кръгла маса на тема „Модели за гражданско участие в процеса по формулиране и изпълнение на политики “

Уважаеми дами и господа,

Община Етрополе уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира кръгла маса на тема „Модели за гражданско участие в процеса по формулиране и изпълнение на политики “

Прочети още: П О К А Н А

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2014-2020 ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

img opak


 

IMG 5843
На 14 май 2014 година в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871” - Етрополе се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочети още: СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2014-2020 ПО ПРОЕКТ ПО...

АНКЕТНА КАРТА

img opak


 

 

АНКЕТНА КАРТА

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,

 

ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

 

 


П О К А Н А

img opak


 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

П О К А Н А

за участие в Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 09.05.2014 г. (петък) от 14,00 часа в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871” - Етрополе ще се проведе Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Прочети още: П О К А Н А

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

img opak


 

„Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики” на стойност 74 666 лв., на 27.02.2014 г. на сайта на община Етрополе и на сайта на Агенция за обществени поръчки (АОП) са качени Публични покани по проекта за:

Прочети още: ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Устойчиво развитие на община Етрополе

img opak


 

„Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”

На 01.11.2013г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики” на стойност 74 666 лв. Продължителността на проекта е 9 месеца, а крайният срок за изпълнение е до 01.08.2014 г.

Прочети още: Устойчиво развитие на община Етрополе