Информация за работна среща

IMG 20170912 100542

На 12 септември 2017 г., по инициатива на областните координатори на проекта на Агенция социално подпомагне „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, Мила Пашова и Адриана Сълева, се проведе работна среща с ръководителите на социални услуги от Софийска област - ЦСРИ , ЦОП и ДЦ. Цел на срещата - информация за дейностите,   добри практики при предоставяне на услугите и възможности за работа в мрежа Домакин беше Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Етрополе. В нея взеха участие представители на социални услуги от гр. Ботевград, гр. Долна баня, гр. Златица , гр. Ихтиман, гр. Пирдоп, гр.Правец, гр. Своге. и гр. Етрополе. Гост на срещата беше г-жа Радостина Лазарова – и.д. директор на РДСП – София област.
       С кратка презентация, участниците бяха запознати с дейностите на  Проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, след което представиха услугите , които управляват, споделиха своя опит и добри практики, трудностите и предизвикателствата при работа с целевите групи. На срещата бяха поставени въпроси от различно естество, свързани с изготвянето на мултидисциплинарни оценки, във връзка с изменението на ППЗСП, споделиха за нуждата от обучения и супервизия на екипите в услугите.

       Приятна изненада за всички участници в срещата, бе посещението на Зам. министъра на труда и социалната политика г- жа Султанка Петрова, която беше в гр. Етрополе за участие в друг форум. На Зам. министър Петрова беше представена целта на срещата и участниците в нея. Тя приветства инициативата и изрази своето виждане, че такива срещи са полезни за по -добрата работа и взаимодействие между институциите. Г- жа Петрова разговаря с участниците по различни теми, свързани със социалната политика, социалните услуги, деинституционализацията на деца и възрастни, заплащането на работещите в социалната сфера.

           При закриване на срещата, участниците изказаха задоволство от ползотворната работа и изразиха мнение , че е необходимо по-често организиране на срещи в такъв формат, обмяна на опит в отделните услуги, както и работа в мрежа, споделяне на информация и оказване на взаимна подкрепа.


Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.