БАНКОВИ СМЕТКИ

АКТУАЛНИТЕ СМЕТКИ В БАНКИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

 

 

БЮДЖЕТНА :   IBAN: BG69CECB97903143120302

                          BIC: CECBBGSF

                          ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

 

                          IBAN: BG73CECB97908443120302 - ПРИХОДИ

                          BICCECBBGSF

                          ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

 


 

НАБИРАТЕЛНА - IBAN: BG17CECB97903343120300

                          BIC: CECBBGSF

                          ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

 


 Всички видове данъци и такса битови отпадъци могат да се платят на касата в Общината, с пощенски запис и по банков път.

 

 

За плащане по банков път:

 

  ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

 

Вид плащане 441400 за патентен данък

Вид плащане 442100 за данък недвижим имот

Вид плащане 442300 за данък МПС

Вид плащане 442500 за данък придобиване

Вид плащане 442800 за туристически данък

Вид плащане 442400 за такса битови отпадъци

Получател Община Етрополе 

СМЕТКАТА ПО КОЯТО ПОСТЪПВАТ СУМИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ Е:

 

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

 


КОД ПЛАЩАНЕ:44000