2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/