1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 пет броя дървета и на лозя над 1 декар

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 пет броя дървета и на лозя над 1 декар

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/