АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА